Dziś 13 sierpnia 2022 r.

english version
Strona główna Aktualności

Warunki rezerwacji promowej


Przyjmując zlecenie do realizacji firma POL-AGENT dokonuje rezerwacji na wskazany rejs promem oraz przyjmuje na siebie zobowiązanie opłacenia należnych armatorowi kosztów przeprawy promowej.

Zlecenia rezerwacji mogą być przekazywane codziennie, całodobowo – za pośrednictwem naszej strony internetowej w dziale "Rezerwacje online" lub faksu na numer 091 3216293 (formularze zleceń znajdziecie Państwo w dziale „druki do pobrania”), bądź poczty elektronicznej na adres promy@polagent.eu

Wielu armatorów ustala stawki frachtowe za każdy rozpoczęty metr bieżący długości pojazdu, z tego względu bardzo prosimy o podawanie dokładnej długości pojazdu wraz z ładunkiem przekazując zlecenie rezerwacji miejsca na promie. Jest to szczególnie istotne na promach Unity Line gdzie np. samochód o długości 6,30 m obciążany jest za 7 m długości.

Nowych klientów prosimy o przesłanie kopii dokumentów firmy (zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu nr NIP, zaświadczenie o nadaniu nr REGON).

Dostępne są następujące formy płatności:

  1. Przelew z odroczonym terminem płatności (tylko w przypadku klientów, którzy mają podpisaną umowę z POL-AGENT).
  2. Przedpłata na nasze konto (fakturę proforma z wyszczególnioną kwotą należności oraz danymi konta bankowego wysyłamy pod wskazany w zleceniu nr faksu lub adres e-mail; po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres promy@polagent.eu lub faksem na nr 091/321 62 93).
  3. Płatność gotówką bezpośrednio w kasie naszej firmy (tylko w przypadku rezerwacji na promy ze Świnoujścia).

Wszystkie rezerwacje potwierdzamy na piśmie. W przypadku braku miejsc na dane odejście lub niespodziewanych zmian rozkładów, każdorazowo konsultujemy ze zleceniodawcą ewentualne przeniesienie rezerwacji na inne, najbardziej dogodne z punktu widzenia klienta odejście promu.

Ładunki i pojazdy ponadgabarytowe

Ładunki i/lub pojazdy ponadgabarytowe (o ponadnormatywnych wymiarach lub wadze) należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 48 godzin przed planowanym odejściem promu). W celu określenia technicznych możliwości załadunku na prom pojazdu z ładunkiem ponadgabarytowym prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza deklaracji ładunku ponadnoramtywnego.

Ładunki niebezpieczne (ADR/IMDB)

Pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne (ADR/IMDG) należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 48 godzin przed planowanym odejściem promu). W przypadku ładunków niebezpiecznych zleceniodawca jest zobowiązany udostępnić dokumentację ładunku - w szczególności deklarację ładunku niebepiecznego.

 

W przypadku zadeklarowania gotowości do długoterminowej współpracy istnieje możliwość zawarcia umowy szczegółowo regulującej warunki takiej współpracy – w tym stawki i terminy płatności za dokonane rezerwacje.