Dziś 16 stycznia 2022 r.

english version
Strona główna Aktualności

Odpowiedź armatorów na Dyrektywę Siarkową - zmiany od stycznia 2015 r.

 

Od 1 stycznia 2015 w życie wchodzą nowe przepisy regulujące zawartość siarki w paliwach używanych w transporcie morskim dla całego ruchu statków w strefach zaliczanych do SECA (Sulphur Emission Control Area). Do regionu tego zaliczają się m.in.: obszar Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i kanał La Manche. Dyrektywa UE nakazuje wykorzystywanie paliwa o zawartości siarki 0,1 proc. lub korzystanie z rozwiązań technologicznych dających taki sam efekt.


W przypadku jednostek, które były dotąd napędzane konwencjonalnym paliwem żeglugowym i nie zostały odpowiednio zmodernizowane, konieczne będzie zastosowanie niskosiarkowego paliwa LSMGO, które będzie znacznie bardziej kosztowne.

Dla armatorów oznaczać to będzie wyższe koszty eksploatacji, co w większości przypadków przełoży się na wzrost cen biletów za przeprawy promowe.

Poniżej prezentujemy zapowiadane przez armatorów rozwiązania odnoszące się do kwestii wprowadzanej dyrektywy.

UNITY LINE

Z nastaniem 2015 r. Unity Line zapowiada jednorazowe zwiększenie dodatku siarkowego LSS z 3 SEK za metr do 22 SEK za metr bez żadnych następnych zmian w przyszłości. W przypadku wahań cen paliw armator stosować będzie korekty dodatku paliwowego BAF (od 23.12.2014 wynoszącego 12 SEK za metr).

Źródło: http://www.promy.polagent.com/aktualnosci/191-Zmiana_dodatku_paliwowego_od_23122014_oraz_dodatku_siarkowego_LSS_od_01012015__UnityLine.html

STENA LINE

Od 1 stycznia nowa stawka frachtowa zostanie powiększona o obecny dodatek BAF (średnia tego dodatku dla okresu od października 2013 do września 2014) i dotychczasową kwotę dodatku LSS. Funkcjonować będzie nowy dodatek paliwowy SECA odzwierciedlający podwyżki cen paliw spowodowane stosowaniem paliw LSMGO spełniających normy nowej dyrektywy siarkowej. Przykładowo dla linii Gdynia – Karlskrona taka zmiana oznaczać ma wzrost stawki frachtowej o ok. 7,46 EUR za metr (7,22 EUR średni BAF + 0,24 EUR dotychczasowy dodatek LSS) i doliczanie dodatku SECA BAF którego wysokość ustalana będzie co miesiąc (od 01.01.2015 wynosić będzie 1,71 EUR 0,77 EUR za metr).

 

SECA BAF  

Źródło: http://www.stenalinefreight.com/~/media/Files/Freight/BAF/januari/SECA%20Janurary%202015-web.ashx

 TT-LINE

Rozwiązania  zapowiadane przez TT-Line są podobne do zapowiadanych przez Stena Line. Od 01 stycznia armator zamierza wliczyć do stawki frachtowej dodatek BAF w wysokości określonej dla października 2014 (6,35 EUR / m) oraz wprowadzić nowy dodatek paliwowy MGO BAF (dla linii Świnoujście – Trelleborg w styczniu wynosić będzie 1,60 EUR 0,85 EUR / m).

MGO BAF

 

 Źródło: https://www.ttline.com/en-GB/Cargo/Terms-and-Conditions-of-Carriage/Bunker-Surcharges/IMO-Marpol-Annex-VI/

POLFERRIES

Polska Żegluga Bałtycka S.A. planuje wprowadzenie dodatku paliwowego LSS. Aktualne kalkulacje, biorąc pod uwagę obecne zużycia paliwa oraz prognozy zapotrzebowania na paliwa lekkie pokazują, że dodatek paliwowy LSS będzie wynosił 22 SEK za każdy rozpoczęty metr pojazdów na linii Świnoujście - Ystad, oraz 49 SEK za każdy rozpoczęty metr pojazdów na linii Gdańsk - Nynashamn. Wysokość dodatku jest uzależniona od rzeczywistej różnicy pomiędzy cenami paliwa ciężkiego i lekkiego, zużyciem paliwa przez poszczególne promy, jak również sytuacją na rynku transportowym. Wysokość dodatku LSS będzie stała. W przypadku późniejszych zmian w cenach paliw, będą stosowane korekty obecnie obowiązującego dodatku paliwowego BAF.

Źródło: http://www.polferries.pl/cargo/swinoujscie-ystad/marpol

SCANDLINES

 

 

 

Rødby-Puttgarden

Połączenie od kilku miesięcy obsługują promy z napędem hybrydowym co wg armatora przekłada się na oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie 7%. Armator zakłada wzrost dodatku MARPOL o 0,41 EUR / m przy jednoczesnym spadku dodatku BAF o 0,12 EUR /m. Ponieważ armator nie przewiduje wzrostu stawek frachtowych w 2015 r. efektywny wzrost dodatków paliwowych na tej trasie wyniesie 0,29 EUR /m.

Gedser-Rostock

Armator przewiduje wprowadzenie nowych jednostek na tej trasie w czwartym kwartale 2015 r. Do tego czasu konieczność zaopatrywania się w droższe paliwo MGO spowoduje podniesienie dodatku MARPOL o kwotę 0,94 EUR / m. Równocześnie armator zapowiada obniżenie stawki frachtowej o 4 EUR / m.

Helsingør-Helsingborg

Z uwagi na brak dodatku MARPOL na tej trasie armator nie przewiduje zmian dodatków paliwowych.

Źródło: http://www.scandlines-freight.com/~/media/Scandlines/FreightDk/Docs/Marpol/MARPOL_News_II_October_102014_EN.ashx