Dziś 16 stycznia 2022 r.

english version
Strona główna Aktualności

Zmiana dodatku paliwowego (od 23.12.2014) oraz dodatku siarkowego LSS (od 01.01.2015) - Unity-Line

W załączeniu informacja o zmianie BAF (dodatek paliwowy) armatora Unity-Line. Od 23-12-2014 do 31-12-2014 będzie naliczany przez armatora w wys. 12 sek za metr bieżący, co stanowi obniżenie aktualnego o 2 sek.


Przypominamy, że w naszych rozliczeniach refakturowany jest również dodatek Marpol (LSS) w wysokości 3 sek/mb (obowiązujący od  01-07-2010), ujęty  razem z dodatkiem paliwowym. W tym okresie pod wspólną pozycją na fakturze Dodatek paliwowy (BAF) kwota refaktury  będzie wynosić 15 sek/mb (dodatek paliwowy 12 sek/mb + Marpol/LSS 3 sek/mb).

 

W załączeniu oficjalny komunikat o wysokości dodatku siarkowego /LSS/, obowiązującego od 01-01-2015

W związku z wprowadzeniem nowych bardziej restrykcyjnych normatyw dotyczących zmian zawartości siarki w paliwach żeglugowych, od 01-01-2015 dodatek Marpol (LSS) będzie naliczany na poziomie 22 sek/mb.

W tym okresie /jeżeli armator nie wprowadzi zmian/,  w naszych rozliczeniach pod wspólną pozycją na fakturze Dodatek paliwowy (BAF) kwota refaktury  będzie wynosić 34 sek/mb (dodatek paliwowy 12 sek/mb + LSS 22 sek/mb).