Dziś 27 listopada 2021 r.

english version
Strona główna Aktualności

Komunikat Polferries dot. wypełniania przez kierowców „Deklaracji sztauowania i mocowania ładunku”

Armator Polferries, powodowany troską o bezpieczeństwo pasażerów oraz personelu, wprowadza następujące zmiany w procedurze wypełniania przez kierowców „Deklaracji sztauowania i mocowania ładunku”:


1.      W związku z koniecznością minimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa, od jutra, tj. 20.03.2020,

2.      każdy kierowca pojazdu ciężarowego zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura odprawy armatorskiej

3.      z wypełnioną deklaracją sztauowania i mocowania ładunku tzn. nie będzie mógł jej wypełnić w poczekalni dla kierowców.

4.      W poczekalni dla kierowców będą mogły przebywać jednocześnie najwyżej 3 osoby. Pozostali oczekujący proszeni są o ustawienie się przed biurem.

5.      Należy zachowywać środki bezpieczeństwa w trakcie oczekiwania.

6.      Wyżej wymienioną „Deklarację” przesyłamy jako załącznik, aby w celu ułatwienia / przyspieszenia odprawy, a jednocześnie zachowania zaleconych

7.      przez Administracje Państwowe środków ostrożności, kierowcy mogli ją wcześniej wypełnić, jeśli otrzymają czyste formularze wydrukowane w biurze Klienta.

8.      Jednocześnie informujemy, że formularze będą tak jak poprzednio dostępne w biurach odpraw na terminalach, z tym, że kierowcy,

aby je wypełnić będą musieli po pobraniu druku, opuścić poczekalnię i wypełnić go w innym miejscu (zapewne najbezpieczniejszym miejscem będą kabiny ich pojazdów).