Dziś 16 stycznia 2022 r.

english version
Strona główna Aktualności

POLFERRIES - komunikat eksploatacyjny w sprawie przewozu siana.

Poniżej oficjalny komunikat Polferries dot. przewozu siana.


Przepisy Kodeksu IMDG nie mają zastosowania do przesyłek prasowanego siana o wilgotności mniejszej niż 14% przewożonych w zamkniętych jednostkach transportowych pod warunkiem dołączonego do nich świadectwa potwierdzającego, że produkt nie ma żadnej klasy 4.1 (UN1327) i że jego wilgotność jest mniejsza niż 14%.

Ładunek gotowy do transportu musi, oprócz wymaganego świadectwa, być zamkniętą jednostką transportową np. w foliowanych balonach. Wymóg ten jest konieczny ze względu na zabezpieczenie przed ewentualnym zaiskrzeniem przy zwarciach itp. Dodatkowym wymogiem stawianym przez Armatora jest awizacja transportu najpóźniej na 12 godz. przed planowanym odejściem promu.
Na świadectwie musi być numer rejestracyjny samochodu, naczepy oraz informacja jakiej partii ładunku dotyczy.
Spełnienie wszystkich powyższych jest konieczne do transportu promami Polferries ładunku siana.