Dziś 16 stycznia 2022 r.

english version
Strona główna Aktualności

Unity-Line zmiana dodatku paliwowego

W załączeniu informacja o zmianie BS (dodatek paliwowy) armatora Unity-Line.


Od 21-10-2016 dodatek paliwowy (BAF/BS) będzie naliczany przez armatora w wys. 8 sek za metr bieżący, co stanowi  korektę aktualnego o 2 sek. Przypominamy, że w naszych rozliczeniach refakturowany jest również dodatek Marpol (Low Sulphur Surcharge) w wysokości 19 sek/mb (obowiązujący od  01-01-2016), ujęty  razem z dodatkiem paliwowym. W tym okresie pod wspólną pozycją na fakturze Dodatek paliwowy (BS+LSS) kwota refaktury  będzie wynosić 27 sek/mb (dodatek paliwowy 8 sek/mb + Marpol 19 sek/mb).