Dziś 16 stycznia 2022 r.

english version
Strona główna Aktualności

Unity-Line zmiana dodatku paliwowego oraz Marpol/ LSS

W załączeniu informacja o zmianie BAF (dodatek paliwowy) oraz wysokości dodatku frachtowego za paliwo nisko-siarkowe /LSS/ armatora Unity-Line.


Od 18-12-2015 BAF będzie naliczany przez armatora w wys. 6 sek za metr bieżący, co stanowi  obniżenie aktualnego o 2 sek. Przypominamy, że w naszych rozliczeniach refakturowany jest również dodatek Marpol (Low Sulphur Surcharge) w wysokości 22 sek/mb (obowiązujący od  01-01-2015), ujęty  razem z dodatkiem paliwowym. W tym okresie pod wspólną pozycją na fakturze Dodatek paliwowy (BAF+LSS) kwota refaktury  będzie wynosić 28 sek/mb (dodatek paliwowy 6 sek/mb + Marpol/LSS 22 sek/mb).

 

Od 01-01-2016 Marpol/LSS będzie wynosił 19 sek/mb, co stanowi  obniżenie aktualnego o 3 sek.

Od tego momentu kwota refaktury  będzie wynosić 25 sek/mb (dodatek paliwowy 6 sek/mb + Marpol/LSS 19 sek/mb)