Dziś 16 stycznia 2022 r.

english version
Strona główna Aktualności

Zmiana dodatku paliwowego - UNITY LINE

W załączeniu informacja o zmianie BAF (dodatek paliwowy) armatora Unity-Line.


Od 23-01-2015 będzie naliczany przez armatora w wys. 8 sek za metr bieżący, co stanowi  obniżenie aktualnego o 4 sek. Przypominamy, że w naszych rozliczeniach refakturowany jest również dodatek Marpol (Low Sulphur Surcharge) w wysokości 22 sek/mb (obowiązujący od  01-01-2015), ujęty  razem z dodatkiem paliwowym. W tym okresie pod wspólną pozycją na fakturze Dodatek paliwowy (BAF+LSS) kwota refaktury  będzie wynosić 30 sek/mb (dodatek paliwowy 8 sek/mb + Marpol 22 sek/mb).