Dziś 16 stycznia 2022 r.

english version
Strona główna Aktualności

Komunikat Unity Line w sprawie deklaracji ładunków niebezpiecznych.

W związku z rosnącą ilością przewozów ładunków niebezpiecznych armator Unity Line opublikował specjalny komunikat w sprawie wymogów jakie muszą zostać spełnione przy przewozie takich ładunków drogą morską.


Wspomniany komunikat oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znajdują się w załączonych plikach.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowo wypełnioną deklarację ładunku niebezpiecznego (powinna zawierać dane adresowe podmiotu, od którego można otrzymać szczegółowe informacje o dostarczanym towarze oraz numery alarmowe załadowcy lub innego podmiotu, będących w posiadaniu informacji dotyczących właściwości fizykochemicznych przewożonych towarów oraz służących pomocą w nagłych wypadkach).

Dodatkowo Kierowca zgłaszający do transportu morskiego ładunek niebezpieczny lub zanieczyszczający środowisko morskie (ładunki klasyfikowane zgodnie z Konwencją IMDG), powinien posiadać kartę bezpieczeństwa lub kartę charakterystyki.