Dziś 24 kwietnia 2018 r.

english version
Strona główna Aktualności
Opis połączenia
 

GDYNIA (PL) - HANKO (FIN)

Przez wiele lat transport morski do Helsinek zapewniało konsorcjum Polfin Conference, które w Polsce reprezentował Pol-Agent. Obecnie Finnlines Plc przejął zarządzanie połączeniem, tworząc przedstawicielstwo Finnlines Polska Sp. z o.o.

Finnlines-logo


Armator Finnlines oferuje obecnie bezpośrednie połączenie Gdynia – Hanko oraz Hanko – Gdynia.  

Armator wciąż nie oferuje przepraw pasażerskich (samochody osobowe z kierowcą, kierowcą i pasażerami, kampery z pasażerami, motocykliści, rowerzyści itp.).


Pojazdy osobowe mogą być nadawane wyłącznie jako ładunek, bez kierowcy.

 

Zlecenia rezerwacji realizuje biuro Pol-Agent w Gdyni:

POL-AGENT Sp. z o.o. O/Gdynia

Al. Solidarności 1c

81-336 Gdynia

 

Osoba kontaktowa w Gdyni:

Małgorzata Szcześniak, tel. / fax. 58 621 55 05  kom. 605 113 705

mszczesniak@polagent.com

Warunki rezerwacji:

Przyjmując zlecenie do realizacji firma POL-AGENT dokonuje rezerwacji na przeprawę statkiem we wskazanym terminie oraz przyjmuje na siebie zobowiązanie opłacenia należnych armatorowi kosztów przeprawy promowej.

Zlecenie mogą Państwo złożyć za pomocą naszej strony internetowej (dział "Rezerwacje online"), wypełnionego formularza wysłanego na faks nr 58 621 55 05 oraz poczty elektronicznej na adres: mszczesniak@polagent.com

Bukingi przyjmowane są z min 3-dniowym wyprzedzeniem.

Po otrzymaniu zlecenia, rezerwujemy miejsce na statku i wysyłamy potwierdzenie bukingu, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące miejsca załadunku na statek, miejsca rozładunku ze statku, daty wyjścia, godziny gotowości załadunkowej oraz łącznych kosztów przewozu i numeru konta, na które należy przelać płatność (obowiązuje pełna przedpłata). W potwierdzeniu znajdą Państwo także numer referencyjny bukingu.

Przeprawa wg danych armatora przy dobrych warunkach pogodowych trwa ok. 26h.

Armator zastrzega sobie prawo do zmian rozkładów bez uprzedzenia. W przypadku braku miejsc lub zmiany w harmonogramie zawinięć, każdorazowo skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia nowego terminu przewozu.

 

Ładunki i pojazdy ponadgabarytowe

Ładunki i/lub pojazdy ponadgabarytowe (o ponadnormatywnych wymiarach lub wadze) należy zgłaszać z wyprzedzeniem. W celu określenia technicznych możliwości załadunku na statek pojazdu z ładunkiem ponadgabarytowym prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza deklaracji ładunku ponadnormatywnego.

Informacja o gotowości załadunkowej dla pojazdów ponadgabarytowych jest podawana każdorazowo w potwierdzeniu bukingu.

 Ładunki niebezpieczne (ADR/IMDB)

Pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne (ADR/IMDG) należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zleceniodawca jest zobowiązany udostępnić dokumentację ładunku - w szczególności deklarację ładunku niebezpiecznego.